top of page
CULTLAB

CultLab is nieuw. Zo nieuw, dat het nog niet bestaat. In de nieuwe Cultuurvisie staat dat Zoetermeer een ‘lab’ is, met de hele stad als creatief canvas. We starten daarom in de komende periode met vrije, creatieve sessies om nieuwe projecten en culturele producten voor Zoetermeer te ontwikkelen. Hierin werken we samen tussen disciplines, sectoren en stakeholders, om zo tot nieuwe culturele projecten te komen die bijdragen aan het algemeen belang van de sector. 

 

Werkwijze 

Een lab bestaat uit een klein team uit verschillende, toepasselijke achtergronden en disciplines. We koppelen de cultuursector zo ook aan andere sectoren die met het onderwerp bezig zijn. De deelnemers aan het lab werken in minimaal drie bijeenkomsten samen aan de vraag die voorligt, met als uitkomst een concreet actieplan. Van het uitdiepen van de probleemstelling, via een creatieve brainstormsessie over mogelijkheden, naar een resultaatgericht advies waarmee we aan de slag kunnen.   

C079-cultlab-full.png
C079-advies-full.png
C079-netw-full.png
gele_c.png
icoon2.png
bottom of page