top of page
LANDELIJK

Nationale overheidsfondsen Kunst en Cultuur

 

Fonds Podiumkunsten

Cultuurfonds voor muziek, theater, musical, dans en festivals. Het fonds geeft ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten. 

https://fondspodiumkunsten.nl/

 

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het fonds heeft als doel om cultuur toegankelijker te maken voor een breed publiek om culturele activiteiten te stimuleren. 

https://cultuurparticipatie.nl/

 

Mondriaan Fonds

Richt zich op het ondersteunen van beeldende kunst en cultureel erfgoed. 

https://www.mondriaanfonds.nl/

 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Cultureel fonds dat zich richt op het ondersteunen van projecten en initiatieven in de creatieve industrie. Om creativiteit te versterken en innovatie te stimuleren. 

https://www.stimuleringsfonds.nl/

 

Nederlands Film Fonds

NFF is een organisatie die zich inzet voor ontwikkeling van de Nederlandse filmindustrie. Het fonds speelt een essentiële rol in het bevorderen van productie, distributie en promotie. 

https://www.filmfonds.nl/

 

Nederlands Letterenfonds

Zet zich in voor de Nederlandse literatuur en literaire vertalingen. Nederlandse literatuur promoten, ondersteunen, en bijdragen aan ontwikkeling. 

https://www.letterenfonds.nl/nl/

C079-web-schets-rozeC.png
JJ's Blues2.jpg

JEUGD & EDUCATIE

 

Fonds 21

Richt zich op het ondersteunen van projecten en initiatieven op het gebied van kunst en cultuur, onderwijs en maatschappij. 

https://www.fonds21.nl/

 

Van den Ende Foundation

VDEF draagt bij aan het sterker maken van het culturele klimaat in Nederland, met als doel jongeren op laten groeien met belangstelling voor kunst en cultuur. 

https://vdef.nl/

 

Janivo Stichting

Biedt financiële steun aan projecten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd 0 tot 30 jaar oud. 

https://www.janivostichting.nl/

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit arme gezinnen toch mee kunnen doen met sportieve en creatieve activiteiten. 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/

 

Bernhard van Leer Foundation

Gericht op de ontwikkeling van jonge kinderen. Zwangere vrouwen en jonge kinderen beschermen tegen verwaarlozing en toegang bieden tot gezonde voeding en zorg. 

https://bernardvanleer.org/

 

Het Kinderopvangfonds

Draagt bij aan betere kinderopvang en opvoed mogelijkheden voor zowel kind als ouder in de breedste zin van het woord. 

https://www.hetkinderopvangfonds.nl/default.html

 

Dr. Hendrik Mullers Vaderlandsch Fonds

Ondersteunt jonge, veelbelovende Nederlanders financieel in hun studie. 

https://www.mullerfonds.nl/

 

Kattendijke Drucker Stichting

Verleent steun aan instellingen op religieus, cultureel, en sociaal terrein. Met name gericht op de jeugd en educatie. 

https://www.kattendijkedrucker.nl/


C079-web-schets-rozeC.png
Art-Lab-in-de-buitenlucht-Seghwaert-2.webp
C079-web-schets-rozeC.png
_edited.jpg

BUITENLAND

 

Stichting Dioraphte

Nederlands vermogensfonds. Helpt initiatieven op weg die in het leven van mensen betekenisvol zijn in Nederland en Afrika. 

https://www.dioraphte.nl/

 

Turing Foundation

Ondersteunt projecten gericht op de vier aandachtsgebieden: natuur, kunst, lepra, onderwijs. 

https://www.turingfoundation.org/index.html

 

Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij / ARCADIS

Heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving in Nederland, Centraal- en Oost-Europa. Thema’s Mens & Water, Dynamisch Platteland en Actief Samenleven. 

https://www.arcadis.com/nl-nl

 

Prins Claus Fonds

Ondersteunt culturele organisaties in landen waar de culturele expressie onder druk staat. 

https://princeclausfund.org/

 

European Cultural Foundation

Ondersteunt en ontwikkelt culturele initiatieven die Europa laten delen, ervaren en verbeelden. 

https://culturalfoundation.eu/

BEELDENDE KUNST, LITERATUUR & THEATER

 

Cultuur + Ondernemen

Kennisplatform voor ondernemerschap in de culturele en creatieve sector. Financier voor cultureel ondernemers. 

https://www.cultuur-ondernemen.nl/

 

Lira Fonds

Steunt schrijvers, vertalers en journalisten. 

https://www.lirafonds.nl/

 

Van Bijlevelt Stichting

Steunt talentvolle professionals op het gebied van toneel, beeldende kunst, muziek, en letterkunde tijdens het begin van hun loopbaan. 

https://vanbijleveltstichting.nl/  

 

Vereniging Rembrandt

Investeert in de toekomst van gedeelde kunstcollecties. Helpen musea bij aankopen van topkunst. 

https://www.verenigingrembrandt.nl/nl

 

Stichting Stokroos

Ondersteunt kunst- en cultuuruitingen in die van beeldend kunstenaars en ontwerpers. 

https://stokroos.nl/home

 

Fonds Kwadraat

Rentevrije leningen voor kunstenaars, fotografen en ontwerpers. 

https://fondskwadraat.nl/

 

Blockbusterfonds

In 2012 opgericht door de VandenEnde Foundation, het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds en de VriendenLoterij. Zij werken samen om uitzonderlijke culturele projecten mede mogelijk te maken. 

https://www.blockbusterfonds.nl/

 

Pauwhof Fonds

Ondersteunt projecten op het gebied van kunst en wetenschap waar uitdrukkelijk sprake is van doelbewust zoeken naar een ontmoeting tussen beide disciplines. 

https://www.pauwhoffonds.nl/


C079-web-schets-rozeC.png
IMG_0226.jpg

MUZIEK

 

Het Kersjes Fonds

Ondersteunt originele en prikkelende muziekprojecten financieel vanaf de ontwikkeling tot aan de uitvoering op het podium. 

https://hetkersjesfonds.nl/

 

Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Helpt talentvolle musici voor wie de aankoop van een kostbaar instrument ver buiten bereik is en geeft ze een muziekinstrument in bruikleen. 

https://www.muziekinstrumentenfonds.nl/

 

Sena

Regelt rechten de rechten van muzikanten en producenten. Ze krijgen vergoeding als hun muziek in het openbaar gedraaid wordt. 

https://sena.nl/nl/


Sena Muziekproductiefonds

Maakt het mogelijk om voor muzikanten fysiek en digitaal muziek uit te brengen. 

https://sena.nl/nl/muziekmakers/fondsen/sena-muziekproductiefonds

 

Sena Producentenfonds

Maakt muziekopnames, evenementen en sociaal maatschappelijke muzikale projecten mogelijk. 

https://sena.nl/nl/sena-producenten-fonds

 

Sena Performers fonds

Steunt projecten op sociaal cultureel (SoCu) vlak. 

https://sena.nl/nl/muziekmakers/fondsen/sena-performers-fonds

 

Sena Fonds Uitvoerende Kunstenaars

Voor aanvragen van professionele uitvoerende kunstenaars/muzikanten (minimaal 20u per week werkzaam)

https://sena.nl/nl/fonds-uitvoerende-kunstenaars

 

Norma Fonds: Stichting Norma

Bedoelt voor projecten en activiteiten die de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars bevorderen. 

https://www.stichtingnorma.nl/norma-fonds/

C079-web-schets-rozeC.png
_edited.jpg

NATUUR & MILIEU

 

Prins Bernhard Cultuurfonds

Ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland d.m.v. financiële bijdragen, opdrachten, beurzen en prijzen. 

https://www.cultuurfonds.nl/

 

Triodos Foundation

Steunt organisaties die een positieve ecologische, sociale en culturele impact hebben. 

https://www.triodosfoundation.nl/

 

Stichting Zabawas

Onafhankelijk goede doelen fonds op het gebied van cultuur, natuur, educatie, sport en geneeskunde. 

https://www.zabawas.nl/

 

C079-web-schets-rozeC.png
DSC_5676B1.jpeg

OUDEREN

 

RCOAK

Biedt financiële steun aan initiatieven die een menswaardig bestaan voor ouderen en voor Amsterdammers met een kleine beurs mogelijk maken.

https://rcoak.nl/

 

Fonds Sluyterman van Loo

Ontmoetingen, dialogen, educatie en kunstbeoefening voor ouderen om plezier te geven aan het leven. 

https://www.fondssluytermanvanloo.nl/


C079-web-schets-rozeC.png
Netwerk Zoetermeer - detailpagina - bolletje 3.jpg

MAATSCHAPPIJ

 

Stichting Democratie & Media

Maakt zich sterk voor een vitale democratische rechtsstaat en goed functionerende journalistieke media, door tijd en geld te investeren in initiatieven die hieraan bijdragen. 

https://sdm.nl/

 

Oranjefonds

Zet zich in voor het bevorderen van sociale samenhang en het versterken van sociale initiatieven met oog voor elkaar. 

https://www.oranjefonds.nl/

 

Nationaal Restauratiefonds

Helpt monument eigenaren aan leningen voor onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming. 

https://www.restauratiefonds.nl/

 

Stichting Elise Mathilde Fonds

Steunt diverse maatschappelijke initiatieven. En heeft Landgoed Noorderheide ter beschikking gesteld aan instellingen die een sociaal, cultureel doel nastreven. 

https://elisemathilde.nl/

 

Kans Fonds

Steunt initiatieven die zich inzetten voor dak- en thuisloze mensen en werkt daarnaast aan duurzame oplossingen. 

https://www.kansfonds.nl/

 

BNG Cultuurfonds

Activiteiten stimuleren op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid. 

https://www.bngbank.nl/

C079-web-schets-rozeC.png
Historisch Festival.JPG
C079-web-schets-rozeC.png
C079-web-schets-rozeC.png
61A8161-1-kopie-768x512.jpeg
the-doors-in-concert-01-vk-hr-1464782293-2324829864.jpeg
thumbnail_Bijlage_bij_persbericht_Jandino_25_mrt605dbc9153a61.jpeg
bottom of page