top of page
REGIONAAL

Fonds1818 

Verbindt in kunst, cultuur en onderwijs met veel oog voor het ondersteunen van de maatschappij en milieu.


Waar staat het fonds voor:
Fonds1818 is een organisatie met veel oog voor groen dat zich richt op het ondersteunen van maatschappelijke projecten en initiatieven met als doel om positieve veranderingen aan te brengen in de samenleving. Dit gebeurt door bewoners met elkaar te verbinden in thema’s zoals amateurkunst, onderwijs, cultuur, gezondheid, natuur en milieu. Fonds1818 is ac􀆟ef betrokken en bied ondersteuning om ervoor te zorgen dat de projecten succesvol zijn.


Waarvoor kun je hier terecht:
Voor bewoners: Het is mogelijk om zonder een stichting op te richten, een donatie van 1500 euro aan te vragen voor een project. Dit valt onder het bewonersinitiatief. Via de quickscan op de website weet je of het project voldoet aan de voorwaarden. Voor aanvragen zijn er 4 deadlines per jaar.
Voor organisaties: Stichtingen, verenigingen en sociale ondernemingen kunnen een donatie aanvragen voor hun maatschappelijke project. Via de quickscan op de website weet je of het project voldoet aan de voorwaarden.


Website:
www.fonds1818.nl


Contact:
Algemene vragen: info@fonds1818.nl
Donatieaanvragen: aanvraag@fonds1818.nl
070 364 1141


Specifieke regelingen:
Er is een spreekuur dat je kan volgen wanneer je vragen hebt. Er is mogelijkheid tot een training volgen voor o.a. projectplan schrijven, crowdfunding opzetten, projectmanagement en vrijwilligerswerving.

C079-web-schets-rozeC.png
images.png

Het Cultuurfonds Zuid-Holland 

Steunt lokale en regionale projecten in muziek, kunst, literatuur erfgoed en wetenschap.


Waar staat het fonds voor:
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland is een tak van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het cultuurfonds hee􀅌 in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteund. De Zuid-Holland tak biedt financiële ondersteuning aan culturele projecten in disciplines zoals muziek, beeldende kunst, podiumkunst, literatuur, erfgoed en wetenschappelijk onderzoek en verstrekt daarnaast ook beurzen en prijzen voor kunstenaars en wetenschappers met speciale aandacht voor natuur en milieu.


Waarvoor kun je hier terecht:
Aanvragen: d.m.v. de quickscan kun je zien of het project voldoet. Wanneer het project ondersteund wordt, kun je per mail een verzoek indienen voor uitbetaling.


Geven:

wanneer je graag cultuur, natuur en wetenschap ondersteunt in Zuid-Holland kun je een cultuurfonds op naam instellen of bijdragen aan een van de bestaande fondsen.


Prijzen:

de Cultuurprijs Zuid-Holland wordt twee keer per jaar uitgereikt. De laureaat ontvangt een trofee en een geldbedrag van 15.000 euro.


Initiatieven:
• Groene Pluspuntenregeling: vrijwilligers, buurtinitiatieven en scholen kunnen een voucher aanvragen om hun groene project te realiseren.
• Digitaliseren van erfgoed.
• Speciale aandacht voor natuur. Ondersteuning voor groenprojecten waarbij vrijwilligers zijn betrokken.
• The Construction Club: voor startende makers te helpen bij het ondernemerschap. Dit wordt 2 keer per jaar georganiseerd afwisselend in Den Haag en Rotterdam.
• Matchfunding voor individuele makers: crowdfunding campagnes in Zuid-Holland lopen via het portal van voordekunst en er kan een donatie van tussen de 250 en 750 euro worden gedaan.


Website:
www.cultuurfonds.nl


Contact:

Algemeen mailadres: zuidholland@cultuurfonds.nl
Linde Gispen
linde@cultuurfonds.nl
+31 70 44 17 70 9

C079-web-schets-rozeC.png
Het_Cultuurfonds_logo,_2023.png

Gravin van Bylandt Stichting 

Biedt steun aan projecten in het belang van mens en dier.


Waar staat het fonds voor:
Maatwerk zonder de omgeving uit het oog te verliezen. De stichting biedt financiële steun aan projecten die in het algemeen belang zijn van mens en dier. Er zijn donaties tussen de 1000 en 5000 euro per project mogelijk.


Waarvoor kun je hier terecht:
Mogelijkheid om donaties aan te vragen voor projecten die binnen één van de vijf categorieën valt:
• Mens & Welzijn
• Kunst & Cultuur
• Boeken & Wetenschap
• Restaura􀆟es & Onderhoud
• Dieren, Natuur & Milieu


Website:
www.bylandtstichting.nl


Contact:
info@bylandtstichting.nl
070 324 693 6
 

C079-web-schets-rozeC.png
Gravin-van-Bylandt-Stichting-1024x317-1-scaled.png

VSBFonds

Inclusiviteit in de samenleving en actuele behoeften prioriteit geven staat bij VSB voorop.


Waar staat het fonds voor:
VSBfonds staat voor het ondersteunen van projecten en initiatieven die bijdragen aan een sterke inclusieve samenleving met actuele behoeften en maatschappelijke prioriteiten. VSBfonds is actief betrokken zodat er succesvolle en impactvolle maatschappelijke projecten binnen de kunst en cultuur, het onderwijs, integratie en duurzaamheid ontstaan.


Waarvoor kun je er terecht:
Je kan bij VSBfonds terecht voor donatie aanvragen voor projecten en initiatieven in de categorieën Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur. VSBfonds helpt met geld, kennis en netwerk.
VSBfonds Beurs is er voor studenten die een droom hebben om ervaring op te doen in het buitenland. Maatschappelijke betrokkenheid en motivatie is hierbij belangrijk.


Website:
www.vsbfonds.nl


Contact:
Algemeen: info@vsbfonds.nl
Zuid-Holland: infozuidholland@vsbfonds.nl
Op maandag: Bas Jongmans +31 6 517 050 09
Op vrijdag: Zita Luna +31 6 512 119 41


Specifieke regelingen:
Er worden eenmalige en structurele donaties verstrekt.
Het is mogelijk om het hele jaar door aanvragen in te dienen, maar wel belangrijk dat de aanvraag 4 maanden voor aanvang van het project gebeurt.

C079-web-schets-rozeC.png
VSB-fonds.jpg

Kunstgebouw

Maakt Kunst en cultuur toegankelijk voor een breed publiek d.m.v. workshops in basis- en voortgezet onderwijs.


Waar staat het fonds voor:
Kunstgebouw staat voor kunst en cultuur toegankelijk maken voor een breed publiek. Kunstgebouw zorgt voor cultuureducatie in basis- en voortgezet onderwijs d.m.v. workshops en culturele activiteiten in de regio.


Waarvoor kun je hier terecht:
Voor scholen zijn er complete lesprogramma’s voor cultuuronderwijs en scholing voor leerkrachten. Voor gemeenten gaat het om het bouwen van duurzame lokale netwerken.
Voor cultuuraanbieders is er hulp voor par􀆟jen samenbrengen, kennis delen en scholing voor medewerkers van culturele organisaties mogelijk.


Website:
www.kunstgebouw.nl


Contact:
info@kunstgebouw.nl
015 215 4515


Specifieke regelingen: -

C079-web-schets-rozeC.png
kunstgebouw.png
C079-web-schets-rozeC.png
C079-web-schets-rozeC.png
61A8161-1-kopie-768x512.jpeg
the-doors-in-concert-01-vk-hr-1464782293-2324829864.jpeg
thumbnail_Bijlage_bij_persbericht_Jandino_25_mrt605dbc9153a61.jpeg
bottom of page